Author Archives: Elsa Elsa

Gọi tên người bạn thầm lặng…

Người bạn ấy thầm lặng đứng sau và bao bọc cuộc sống và sự tồn tại của chính mình…… luôn vì mình, âm thầm che chắn và nâng đỡ mình vượt qua tất cả thử thách trong cuộc đời…SỨC KHỎE, người bạn ấy luôn chăm sóc và gắn bó với mình, mãi mãi… Vậy…… Trung…

Bạn cần hỗ trợ?